Berprasangka baik Kepada Alloh. (Kami tidak tahu ini musibah atau rahmat dari Alloh, kami hanya berprasangka baik kepada Alloh).


Sebuah kisah berprasangkan baik kepada Alloh, SWT.

Suatu kisah pada masa dinasti Abbasiyah.

Pada Zaman kekhalifahan dahulu, hiduplah seorang budak yang meiliki keimanan yang luar biasa. Ia merupakan hidup dengan bekerja dengan giat. Ia memiliki niat untuk membebaskan diri dari tuannya. maka ia bekerja dengan lebih giat, bila biasanya budak-budak yang lain bekerja selama 12 jam sehari maka ia bekerja lebih lama lagi, mungkin sampai 14 jam.

Setiap hari ia bekerja dengan giat tanpa lelah untuk mengumpulkan uang untuk kebebasan dirinya darinya darituanya.Sehingga dengan giatnya bekerja dia dapat mengumpulkan uang yang banyak. Namun, pada suatu hari tuannya mendapatkan rezeki yang besar dan banyak, sehingga sebagai rasa syukur tuannya ini membebaskan budaknya ini dan ada tambahan yang sekian dinar untuk budak ini menjalani kehidupan selanjutnya.

Dimulailah babak baru hidup budak tersebut dalam menjalani kehidupan barunya sebagai seorang yang merdeka. Ia bekerja tetap dengan rajinnya sehingga ia memiliki seorang Istri yang shalih. dan ia berkata ” Aku tak tau, apakah ini rahmat atau musibah, aku hanyalah behusnozon pada Allah atas segalanya. Maka Allah SWT memberikannya sorang putra. Pada usia putranya 2 tahun istri yang dikasihinya meninggal dunia dengan meninggalkan seorang putra yang masih kecil. Ia hanya mengatakan ” Aku tak tau, apakah ini musibah atau berkah, aku hanyalah berprasangka baik pada Allah’.

Dirawatlah putranya itu denbgan penuh kasih sayang, didiknya putranya dengan berbagai ilmu keislaman, didiknya putranya berenang, berkuda dan menggunakan pedang dan semangat syahid. sampai putranya dewasa, Pada suatu hari ia berkata pada putranya ingin memiliki seekor kuda perang yang gagah dan kuat. Maka ia bersama putranya menumpulkan uang untuk membeli seekor kuda yang didiinginkan tersebut. dengan bersusah pada ia akhirnya dapat mengumpulkan uang untuk membeli kuda tersebut, sehingga para tetangganya bertanya pada orangtua dan putranya tersebut, dan ia menjawab,” Aku tak tau, apakah ini musibah atau berkah, aku hanyalah berprasangka baik pada Allah”. dan kuda tersebut merupakan kuda liar yang ditangkap dan dirawat oleh tuan penjual.

maka dirawatlah kuda tersebut dengan sebaik-bainya sehingga membuat kuda tersebut sehat dan kuat. Mereka sisihkan sekitar 70% dari penghasilannya untuk merawat kuda tersebut, dan sisanya untuk makan mereka. sehingga para tetangganya berkata.” aneh kalian ini, hidup kalian sudah susah, cari duinya pun sudah dengan susah payah, malah kalian merawat kuda dengan sedemikian baiknya, dan Mantan Budak dan anaknya ini menjawab ” Aku tak tau, apakah ini musibah atau berkah, aku hanyalah berprasangka baik pada Allah”.

Pada suatu malam, kuda yang mereka rawat dengan penuh kasih sayang tersebut melarikan diri, sehingga para tetangga berkata pada mereka sambil menyindir. Aduh kasian banget, sudah dirawat dengan baik-baik dan penuh perhatian, malah kudanya nya kabur meninggalkan rumah, dan jawaban jawaban mantan budak dan anaknya tersebut'” Aku tak tau, apakah ini musibah atau berkah, aku hanyalah berprasangka baik pada Allah”. Maka ia tetap memulai paginya denga bekerja seperti biasa. tana ada rasa beban atas kaburnya kuda mereka.

Maka pada suatu malam ramailah kandang dimana biasa mereka menyimpan kuda mereka dengan suara kuda-kuda. tak disangka kuda yang selama ini mereka sangka telah kabur kembali lagi dengan membawa teman-temannya dari padang rumput. sehingga penuhlah sesaklah kandangnya dengan banyak kuda yang datang. namun begitu Ia dan anaknya tetap merawat kuda-kuda tersebut dengan baik dan penuh sayang. sehingga para tetangga tetap nyinyir dengan berkata udah miskin, harus memelihara begitu banyak kuda, kasihan benar diri kalian. dan Mantan budak beserta putranya menjawab seperti biasa'” Aku tak tau, apakah ini musibah atau berkah, aku hanyalah berprasangka baik pada Allah”.

Hari demi hari mereka tetap memlihara kuda-kuda tersebut dengan penuh kasih sayang, pada pagi hari yangn cerah, Anak mantan budak tersebut mencoba untuk menjinakkan kuda-kuda mereka hingga jatuhlah ia dari kuda yang hendak dicoba untuk dijinakkan tersebut. Kakinya patah, sehingga harus dirawat dan di perban. Para tetangga datang menengok. Mereka menatap anak itu dengan pandangan iba. “Kami turut prihatin,” kata mereka. “Ternyata kuda itu tidak membawa berkah. Mereka datang membawa musibah. Alangkah lebih beruntung yang tak memiliki kuda, namun anaknya sehat sentosa!. Dan bapak serta anaknya serempak menjawab ‘” Aku tak tau, apakah ini musibah atau berkah, aku hanyalah berprasangka baik pada Allah”.

Keesokan harinya, datanglah hulubalang raja ke kampung mereka. Dia mengumumkan pengerahan pasukan untuk menghadapi tentara musuh yang telah menyerang perbatasan. Semua yang sehat jasmani dan rohani wajib bergabung untuk mempertahankan negeri. Sayang, perang ini sulit dikatakan sebagai jihad di jalan Allah karena musuh yang hendak dihadapi adalah sesama muslim. Mereka hanya berbeda kesultanan.

Petugas datang mendata, dan alhasil si anak budak merdeka itu tidak diizinkan untuk berperang karena sakit dan tidak memenuhi syarat.Dan hari itu, lagi-lagi para tetangga yang ditinggalkan putera-puteranya, mendatangi rumah si pemilik kuda. “Ah, nasib!” kata mereka. “Kami kehilangan anak-anak lelaki kami tumpuan harapan keluarga. Kami lepas mereka tanpa tahu apakah mereka akan kembali atau tidak. Sementara puteramu tetap bisa di rumah karena kakinya patah. Kalian beruntung! Allah menyayangi kalian!.Tuan rumah pun bersedih melihat mendung dimuka wajah tetangganya. Kali ini anak dan bapaknya itu tersenyum kembali. Tapi ucapannya tetap sama “Kami tak tahu, ini rahmat ata musibah. Kami hanya berprasangka baik kepada Allah.”

Sebulan kemudian, kota itu dipenuhi ratapan para ibu danisak tangis para istri. Sementara para lelaki hanya termangu dan tergugu. Kabarnya telah jelas, semua pemuda yang diberangkatkan perang tewas dimedan tempur. Tapi agaknya para warga telah belajar  banyak dari ayah beranak pemilik kuda itu. Seluruh penduduk kota ini mengumumkan kalimat indah itu. “kami tidak tahu ini rahmat atau musibah. Kami hanya berprasangka baik kepada Allah.”

Singka cerita, tak berapa lama kemudian panggilan jihad sebenarnya bergema.Pasukan mongol dipimpin Hulagu Khan menyerbu wilayah islam dan membumi hanguskannya hingga rata dengan tanah. Orang-orang tak berprikemanusiaan itu mengalir bagai air bah meluluhlantakkan peradaban. Ayah dan anak itu pun menyongsong janjinya. Mereka bergegas menyambut panggilan dengan kalimat agungnya, “Kami tak tahu apakah ini rahmat ataukah musibah. Kami hanya berprasangka baik kepada Allah!”

Dan luar biasa, mereka memang menemui syahid. Namun Allah berikan nikmat kepada mereka untuk mereka nikamati. Sang anak tertangkap pasukan mongol dan dijual sebagai budak. Dan akhirnya Ia dibeli oleh Al-Kamil, seorang sultan Ayyubiyah di Kairo. Ketika pemerintahan Mamluk menggantikan Dinasti Ayyubiyah di Mesir, karirnya menanjak cepat dari komandan kecil menjadi panglima pasukan, lalu Amir wilayahnya. Terakhir, setelah wafatnya Az-Zahir Rukhnuddin Baibars, dia diangkat menjadi sultan, namanya Al-Manshur Saifuddin Qalawun.

Demikianlah sekelumit cerita tentang berprasangka baik pada Allah, semoga dengan cerita ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: Allah Ta’ala berfirman,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً
“Aku sesuai prasangka hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku akan bersamanya selama ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam dirinya maka Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku, jika ia mengingat-Ku dalam sekumpulan orang maka Aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepada-Ku satu jengkal maka Aku akan mendekat kepada-Nya satu hasta, jika ia mendekat kepada-Ku satu hasta maka Aku akan mendekat kepadanya satu depa, dan jika ia mendatangi-Ku dengan berjalan maka Aku akan mendatanginya dengan berlari.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadits di atas, husnudzan kepada Allah memiliki hubungan kuat dengan amal shalih. Karena sesudahnya disebutkan anjuran untuk berdzikir dan mendekatkan diri dengan amal ketaatan kepada-Nya ‘Azza wa Jalla. Maka siapa yang berprasangka baik kepada Allah pasti ia terdorong untuk berbuat baik.

Al-Hasan al-Bashri berkata,

المؤمن أحسنَ الظنّ بربّه فأحسن العملَ ، وإنّ الفاجر أساءَ الظنّ بربّه فأساءَ العمل

“Sesungguhnya seorang mukmin selalu berhusnudzan kepada Tuhannya lalu ia memperbagus amalnya. Dan sesungguhnya seorang pendosa berpesangka buruk kepada Tuhannya sehingga ia berbuat yang buruk.” (Diriwayatkan Imam Ahmad dalam al-Zuhd, hal. 402)

 

 

Terdapat satu kisah lagi yang cukup popular di lingkungan masyarakat.

Suatu masa, ada seorang raja yang sangat menyayangi rakyatnya, setiap rakyatnya mendapat musibah dia selalu mengatakan Al Khair Khairutullah, pilihan Allah adalah yang terbaik, sehingga menjadi lapanglah hati rakyatnya mendengar hal ini.

Suatu hari sang raja mendapat musibah jari tangannya putus, lalu ia mengadu kepada salah seorang menteri kesayangannya, dan menteri tersebut mengatakan kepada raja hal yang biasa ia katakan pada rakyatnya, Al Khair Khairutullah, pilihan Allah adalah yang terbaik. Mendengar hal ini sang raja murka dan memenjarakan perdana menteri tadi.

Suatu hari raja bersama pasukannya pergi berburu dan mereka tersesat jauh di dalam hutan dan tertangkap sekelompok penyembah roh. Satu persatu pasukan raja di sembelih untuk di persembahkan ke dewa penyembah roh tadi hingga tiba giliran araja mereka melihat jari raja yang terputus sehingga mereka tidak jadi menyembelih raja karena dianggap cacat. akhirnya raja selamat dan kembali ke istananya.

Raja segera membebaskan menteri yang ia penjarakan tadi dan berkata benar apa yang engkau bilang wahai menteri Al Khair Khairutullah, pilihan Allah adalah yang terbaik, lalu ia menceritakan apa yang terjadi pada menteri tadi. Dan sang raja bertanya pada menteri lalu apakah penjara bagimu adalah yang terbaik pilihan Allah? sang menteri menjawab benar wahai raja, Al Khair Khairutullah, pilihan Allah adalah yang terbaik.

Sang raja bertanya apa terus apakah hikmahnya bagimu wahai menteri?
Menteri menjawab seandainya saya tidak masuk penjara tentunya saya akan ikut bersama raja berburu dan tentunya saya sudah disembelih bersama pasukan lainnya. namun Allah menyelematkan saya dengan memasukkan saya ke penjara.

Tak ada kesia-siaan dalam Allah menciptakan sesuatu untuk hamba-Nya, Terkadang seseorang tertimpa takdir yang menyakitkan yang tidak disukai oleh dirinya, kemudian dia tidak bersabar, merasa sedih dan mengira bahwa takdir tersebut adalah sebuah pukulan yang akan memusnahkan setiap harapan hidup dan cita-citanya. Akan tetapi, sering kali kita melihat dibalik keterputus-asaannya ternyata Allah memberikan kebaikan kepadanya dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka.

Sebaliknya, berapa banyak pula kita melihat seseorang yang berusaha dalam sesuatu yang kelihatannya baik, berjuang mati-matian untuk mendapatkannya, tetapi yang terjadi adalah kebalikan dari apa yang dia inginkan.

 

و عسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وهُوَ خَيْرٌ لكَمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوْا شَيْئا وهو شرٌّ لكم واللهُ يعلمُ وأَنْتُمْ لا تَعْلمُوْنَ

 

“Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”(QS. Al Baqarah: 216)

Waktu adalah jawaban


Hakikat waktu itu ibarat sebuah gelas, “kadang kosong kadang isi”, kadang juga bisa diibaratkan perasaan, “kadang bisa menyenangkan dan kadang juga bisa menyedihkan”.

Ketika hati dan jiwa dirundung masalah, ketika dunia seakan penuh dengan tantangan dan rintangan, kembalikan itu semua pada waktu (Atas izin Alloh SWT), karena kelak waktu yang bisa menjawabnya.

Semua terikat oleh waktu tanpa terkecuali, orang kaya, orang miskin, orang tua, anak muda, anak-anak, semua hanya waktu yang bisa menjawab ketika masalah tiba (atas izin Alloh SWT).

Alloh pun tidak segan-segan dan bersumpah di KitabNya akan pentingnya waktu dalam mengingatkan hambaNya…………Walasri, Wadhuha, Walail, Walfajr……

Waktu yang akan menjawab kapan kita bahagia dan kapan kita sedih…karena atas izin Alloh “waktu adalah jawaban dan waktulah yang akan menjawab”.

Catatan Seorang Ukhti….


Ibu telah mendidikku semenjak kecil agar menjaga maruah dan mahkota diriku karena Allah telah menetapkannya untukmu suatu hari nanti. Kata ibu, tanggungjawab ibu bapak terhadap anak perempuan ialah menjaga dan mendidiknya sehingga seorang lelaki mengambil-alih tanggungjawab itu dari mereka. Jadi, kau telah wujud dalam diriku sejak dulu. Sepanjang umurku ini, aku menutup pintu hatiku dari lelaki manapun karena aku tidak mau membelakangimu.

 

Aku menghalang diriku dari mengenali lelaki manapun karena aku tidak mau mengenal lelaki lain selainmu, apa lagi memahami mereka. Karena itulah aku sekuat ‘kodrat yang lemah ini’ membatasi pergaulanku dengan bukan mahramku. Aku lebih suka berada di rumah karena rumah itu tempat yang terbaik buat sorang perempuan. Aku sering merasa tidak selamat dari diperhatikan lelaki. Bukanlah aku bersangka buruk terhadap kaummu, tetapi lebih baik aku berwaspada karena contoh banyak di depan mata.

 

Aku palingkan wajahku dari lelaki yang asyik memperhatikan diriku atau coba merayuku. Aku sedaya mungkin melarikan pandanganku dari lelaki ajnabi (asing) karena Sayyidah Aisyah r.a pernah berpesan, “Sebaik-baik wanita ialah yang tidak memandang dan tidak dipandang oleh lelaki.” Aku tidak ingin dipandang cantik oleh lelaki. Biarlah aku hanya cantik di matamu. Apalah gunanya aku menjadi idaman banyak lelaki sedangkan aku hanya bisa menjadi milikmu seorang. Aku tidak merasa bangga menjadi rebutan lelaki bahkan aku merasa terhina diperlakukan sebegitu seolah-olah aku ini barang yang bisa dimiliki sesuka hati.

 

Aku juga tidak mau menjadi penyebab kejatuhan seorang lelaki yang dikecewakan lantaran terlalu mengharapkan sesuatu yang tidak dapat aku berikan. Bagaimana akan kujawab di hadapan ALLAH kelak andai ditanya? Adakah itu sumbanganku kepada manusia selama hidup di muka bumi? Kalau aku tidak ingin kau memandang perempuan lain, aku dululah yang perlu menundukkan pandanganku. Aku harus memperbaiki dan menghias pribadiku karena itulah yang dituntut oleh Allah. Kalau aku ingin lelaki yang baik menjadi suamiku, aku juga perlu menjadi perempuan yang baik. Bukankah Allah telah menjanjikan perempuan yang baik itu untuk lelaki yang baik?

 

Tidak kunafikan sebagai remaja, aku memiliki perasaan untuk menyayangi dan disayangi. Namun setiap kali perasaan itu datang, setiap kali itulah aku mengingatkan diriku bahwa aku perlu menjaga perasaan itu karena ia semata-mata untukmu. Allah telah memuliakan seorang lelaki yang bakal menjadi suamiku untuk menerima hati dan perasaanku yang suci. Bukan hati yang menjadi labuhan lelaki lain. Engkau berhak mendapat kasih yang tulen.

 

Diriku yang memang lemah ini telah diuji oleh Allah saat seorang lelaki ingin berkenalan denganku. Aku dengan tegas menolak, berbagai macam dalil aku kemukakan, tetapi dia tetap tidak berputus asa. Aku merasa seolah-olah kehidupanku yang tenang ini telah dirampas dariku. Aku bertanya-tanya adakah aku berada di tebing kebinasaan ? Aku beristigfar memohon ampunan-Nya. Aku juga berdoa agar Pemilik Segala Rasa Cinta melindungi diriku dari kejahatan.

 

Kehadirannya membuatku banyak memikirkan tentang dirimu. Kau kurasakan seolah-olah wujud bersamaku. Di mana saja aku berada, akal sadarku membuat perhitungan denganmu. Aku tahu lelaki yang menggodaku itu bukan dirimu. Malah aku yakin pada gerak hatiku yang mengatakan lelaki itu bukan teman hidupku kelak.

 

Aku bukanlah seorang gadis yang cerewet dalam memilih pasangan hidup. Siapalah diriku untuk memilih permata sedangkan aku hanyalah sebutir pasir yang wujud di mana-mana.

 

Tetapi aku juga punya keinginan seperti wanita solehah yang lain, dilamar lelaki yang bakal dinobatkan sebagai ahli syurga, memimpinku ke arah tujuan yang satu.

Tidak perlu kau memiliki wajah setampan Nabi Yusuf Alaihisalam, juga harta seluas perbendaharaan Nabi Sulaiman Alaihisalam, atau kekuasaan seluas kerajaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam, yang mampu mendebarkan hati juataan gadis untuk membuat aku terpikat.

 

Andainya kaulah jodohku yang tertulis di Lauh Mahfuz, Allah pasti akan menanamkan rasa kasih dalam hatiku juga hatimu. Itu janji Allah. Akan tetapi, selagi kita tidak diikat dengan ikatan yang sah, selagi itu jangan dimubazirkan perasaan itu karena kita masih tidak mempunyai hak untuk begitu. Juga jangan melampaui batas yang telah Allah tetapkan. Aku takut perbuatan-perbuatan seperti itu akan memberi kesan yang tidak baik dalam kehidupan kita kelak.

Permintaanku tidak banyak. Cukuplah engkau menyerahkan seluruh dirimu pada mencari ridha Illahi. Aku akan merasa amat bernilai andai dapat menjadi tiang penyangga ataupun sandaran perjuanganmu. Bahkan aku amat bersyukur pada Illahi kiranya akulah yang ditakdirkan meniup semangat juangmu, mengulurkan tanganku untukmu berpaut sewaktu rebah atau tersungkur di medan yang dijanjikan Allah dengan kemenangan atau syahid itu. Akan kukeringkan darah dari lukamu dengan tanganku sendiri. Itu impianku.

 

Aku pasti berendam airmata darah, andainya engkau menyerahkan seluruh cintamu kepadaku. Cukuplah kau mencintai Allah dengan sepenuh hatimu karena dengan mencintai Allah, kau akan mencintaiku karena-Nya. Cinta itu lebih abadi daripada cinta biasa. Moga cinta itu juga yang akan mempertemukan kita kembali di syurga….

 

 

Cukup cintai dia dalam diam..,

Bukan kerana membenci hadirnya.. tetapi menjaga kesucinnya

bukan kerana menghindari dunia.. tetapi meraih syurgaNYA

bukan kerana lemah untuk menghadapinya.. tetapi menguatkan jiwa dari godaan syaitan yang begitu halus dan menyelusup..

 

 

Cukup cintai dia dari kejauhan..,

Kerana hadirmu tiada kan mampu menjauhkannya dari ujian..

kerana hadirmu hanya akan menggoyahkan iman dan ketenangan..

kerana mungkin sajakan membawa kelalaian hati-hati yang terjaga..

 

 

 

Cukup cintai dia dengan kesederhanaan..,

Memupuknya hanya akan menambah penderitaan..

menumbuhkan harapan hanya akan membumbui kebahagiaan para syaitan..

 

Maka cintailah dia dengan keikhlasan..,

 

Cukup cintai dia dalam diam dari kejauhan dengan kesederhaan dan keikhlasan..

 

Kerana tiada yang tahu rencana Tuhan.. mungkin saja rasa ini ujian yang akan melapuk atau membeku dengan perlahan..

 

Kerana hati ini begitu mudah untuk dibolak-balikkan.. serahkan rasa yang tiada sanggup dijadikan halal itu pada Yang Memberi dan Memilikinya.. biarkan DIA yang mengatur semuanya hingga keindahan itu datang pada waktunya..

 

Kesuksesan dengan kebahagian……sebuah keniscayaan kah ??????????????


Membicarakan masalah kesuksesan  dan kebahagian masing-masing orang akan menanggapi dengan perspektif yang berbeda, karena ukuran kesuksesan setiap individu dengan individu lainnya bisa berbeda. Kesuksesan dan kebahagiaan tidak bisa diukur dari berapa jumlah uang yang dimiliki, berapa jumlah rumah yang dimiliki, berapa jumlah mobil yang dimiliki bahkan tidak bisa dinilai dari berapa berapa prestasi yang telah dimiliki. Kesuksesan dan kebahagiaan itu bagi saya masalah keyakinan qolbu, sehingga parameter kesuksesan dan kebahagiaan dapat diukur menurut keyakinan dari masing-masing individu, tidak bisa parameter kesuksesan dan kebahagiaan dipandang dari kacamata perspektif orang lain.

Terdapat sebuah kisah yang mungkin dapat dijadikan sebuah pelajaran bagi kita semua. Seorang kaya raya dengan mobil yang mewah tiba-tiba berhenti di depan seorang pemulung yang sedang menikmati sarapan pagi. Menu sarapan seorang pemulung berupa nasi dengan lauk telur dadar beserta sayuran dengan ditambah segelas teh hangat. Sambil makan seorang pemulung tersebut berpikir dan berbicara dalam hati “orang yang naik mobil mewah ini, adalah orang yang sukses dan bahagia bisa menikmati hidup.” Namun sama halnya dengan seorang yang mengendarai mobil mewah tersebut, sambil memandang seorang pemulung yang sedang menikmati sarapan pagi. Seorang pengendara mobil mewah tersebut berbicara dalam hati, “orang ini adalah orang yang paling bahagia dalam kehidupannya”. Ternyata seorang pengendara mobil tersebut sedang menderita penyakit Di abetes mellitus, Naudzubillah himin dzaliq.  Begitulah sebuah kesuksesan dan kebahagiaan dari masing-masing individu tidak bisa dipandang dari perspektif kacamata orang lain. Kesuksesan itu menurut orang jawa “wang si nawang”. Kesuksesan yang bisa menimbulkan kebahagian hanya bisa diukur oleh setiap qolbu masing-masing individu.

Orang kaya belum tentu bahagia, begitu pula orang miskin bisa jadi lebih bahagia dibandingkan orang kaya. Namun akan lebih baik jika kaya ditambah bahagia, Amin ya Rabb.

Sosok Wanita Idaman


Sosok Wanita Idaman

 

Sosok wanita idaman………weit…….kalimat ini mungkin sangat subyektif bagi setiap orang laki-laki….hehe. Ya, subyektifitas masing-masing laki-laki pasti berbeda ketika ditanya makna wanita idaman. Sebelum menikah wajar seorang laki2 memiliki pandangan dan keinginan untuk memiliki seorang istri atau seorang pendamping yang diidamkan untuk menemani seumur hidupnya…hehe. Sebelum dibahas dalam sudut pandang saya, ada pertanyaan apa sih wanita? dan apa sih idaman itu? Wanita itu ibarat ibu kita yang selalu membimbing, mengayomi dan melindungi anaknya, yang rela mengorbankan jiwa dan hartanya hanya untuk kebaikan anaknya. Sehingga seorang ibu juga wajib dilindungi, dihormati, dijaga, dilayani, diperhatikan dan dijawab keinginannya, karena ibu pun sudah mengorbankan semuanya untuk kita.

Sekarang tentang idaman, idaman berasal dari kata ida dan man……ida itu keinginan baik, man itu laki2…jadi idaman itu keinginan baik laki-laki…..haha (*Ngawur bgt..hehe).

Yang jelas seorang wanita idaman adalah seorang wanita yang siap taat kepada suaminya sesuai yang diajarkan oleh Agama. Seorang wanita yang benar-benar menjadi tulang rusuk bagi suaminya, taat kepada Alloh,  Rosulluloh SAW, dan suaminya.

Wanita idaman itu seorang wanita yang rela berjuang untuk hidupnya dengan mempertahankan keistiqomahnnya, menjaga kesholihannya, menghormati orang tuanya, menjaga perilakunya…dan lain sebagainya …berat euy….hehehe. wanita idaman itu juga seorang wanita yang pemberani memiliki daya banting untuk mempertahankan keistiqomahannya…wah berat bro…hehe.

Sosok wanita idaman adalah wanita yang siap menolong Agama Alloh, yang bangga akan Islam, yang berani menunjukkan identitas bahwasannya IAM MUSLIMAH and IAM PROUD, yang siap berkontribusi untuk masyarakat, yang tidak pernah takut kehilangan teman hanya karena statusnya berjilbab dan menjadi guru ngaji,.

Wanita idaman adalah seorang wanita yang siap menjaga hati dan harga diri suaminya. Seorang wanita yang menjauhi, menjaga dan membatasi dalam berbicara dan bercanda dengan lawan jenis yg bukan mahramnya, seorang sosok wanita yang berusaha menjauhi khalwat dengan lawan jenis atau seorang wanita yang pantang dan selalu berusaha menjauhi berduaan dengan laki2.

Wanita idaman ibarat seorang teman sejati yang selalu mengingatkan kita disaat kita berbuat salah dan selalu mengajak berbuat kebaikan. Seorang wanita idaman adalah seorang wanita yang mampu menahan amarah, suka memaafkan orang lain, tidak suka mebicarakan kejelakan orang lain, suka memberi kepada orang membutuhkan diwaktu lapang dimaupun sempit. Seorang wanita yang tidak pernah menghardik kepada anak yatim, orang miskin maupun orang dhuafa.

 

Itulah seorang wanita idaman menurut persepsiku kawan, persepsi kalian mungkin berbeda. Mohon doanya saja semoga Alloh menganugerahkan wanita idaman seperti yang saya deskripsikan diatas untuk dijadikan jodoh atau istri saya…amin ..hehe.

Fokus semua karena Alloh dan untuk Alloh SWT.


Akhir-akhir ini saya lebih mengerti dan memahami makna tentang kehidupan. Kehidupan dunia itu masalah, Mau hidup didunia ya harus berani menghadapi masalah, berani menghadapi kegalaun, berani menghadapi kekecewaan dan kesakit hatian.

Hidup itu bisa membuat kegalauan, kekecewaan, kesakithatian, namun kadang hidup juga bisa membuat kesenangan, kegembiraan, kebahagian, tak mestilah hidup ini. Ya mungkin inilah kehidupan dunia, terus berjalan, kadang tak tau arah, namun tetap harus dipaksakan untuk berjalan.

Ya Alloh salah apa hambamu ini, kadang sangat terasa sekali kekecewaan dan sakit hati hamba, namun kadang hamba juga lupa akan Engkau ketika hamba saat dalam kegembiraan dan kebahagiaan. Maunya hamba mengengam dunia karena Mu, tapi terkadang hamba tergenggam oleh dunia dan melupakanMu.

Teringat syair lagu TPA:

Tak Satupun Manusia, Mencapai Tingkat Sempurna , Hanya Allah Sang Penguasa, Yang Tak kan Pernah Sirna.

Manusia Bukanlah Malaikat, Yang Slalu Benar Dalam Berbuat,  Bukan Pula Makhluk Terlaknat, yang Slalu Berkhianat.

Kehidupan Terasa Indah, Jika Tidak Salah Melangkah, Bila Kita Slalu Berserah, Pada Allah Maha Pemurah

Bismillah saatnya mulai berbenah, selalu ingat akan Engkau dalam keadaan apapun adalah kuncinya, hingga hamba tak seperti sekarang ini, yang selalu mencurahkan isi hati disaaat hamba membutuhkan Engkau. Fokus semua karena Alloh dan untuk Alloh SWT.

Allahmumma yaa muqallibal quluub, tsabbit qalbii ‘alaa diinika wa ‘alaa thaa’atik (Ya Alloh Yang Maha Membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku atas Agama-Mu dan ketaaan pada-Mu)

 

Tiada duka yang abadi didunia
Tiada sepi merantaimu selamanya
Malam ‘kan berakhir, hari ‘kan berganti
Takdir hidup ‘kan dijalani

Tangis dan tawa nyanyian yang mengiring
Hati yang rindukan cinta dijalan-Mu
Namun ku percaya hati meyakini
Semua akan indah pada akhirnya

Andai bisa ku mengulang
Waktu hilang dan terbuang
Andai bisa perbaiki segala yang terjadi
Tapi waktu tak berhenti
Tapi detik tak kembali
Harap ampunkan hamba-Mu ini

Waktu berputar rebulan dan matahari
Bunga yang mekar akan layu akan mati
Malam ‘kan berakhir, hari ‘kan berganti
Takdir hidup ‘kan dijalani (Opick)

TAHUN BARU DAN PENGKHIANATAN (Repost Note Fb)


Tahun Baru dan Pengkhianatan

oleh: Imam Abror

Sungguh sangat ironis bangsa ini, 12,9 % penduduk muslim dunia ada di negeri ini. Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia merayakan Tahun Baru Masehi yang katanya merupakan perayaan penyembahan dewa dari bangsa romawi. Romawi adalah kaum yang terus memusuhi umat Islam, ironis………..ironis……dan ironis………. jika umat Islam harus merayakannya.

Masih banyak orang yang ada dinegeri ini mengalami kesusahan. Berapa banyak orang miskin, orang yang hidup dijalanan (tuna wisma), anak-anak jalanan yang tidak bisa sekolah karena malu, pengangguran dan orang sakit yang tidak bisa berobat. Jumlahnya tidak ratusan ribu, tetapi jumlahnya adalah JUTAAN. Sungguh merasa tertusuk hati ini jika tidak ada umat manusia dinegeri ini yang tidak memikirkan hal-hal tersebut. Bayangkan jika semua uang untuk merayakan tahun baru ini dikumpulkan?? sudah berapa ratus  bahkan ribuan rumah sederhana yang terbuat untuk para tuna wisma?? Sudah berapa sekolah yang bisa dibangun untuk para anak jalanan?? ada berapa milyaran rupiah yang dapat digunakan sebagai modal usaha??? ada berapa ratus ribu orang miskin yang tertolong ketika sedang berobat?? dsb.

Sedih….sedih dan sedih jika para PEMIMPIN dinegeri ini sama saja dengan tidak memikirkan umat atau rakyatnya justru malah ikut bersenang-senang menyambut tahun baru ini. Bangsa ini memang sudah krisis kepemimpinan. Para pemimpin dinegeri ini tidak tahu arti hakikat sebenarnya seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin berarti semakin berat beban yang harus dipikulnya sehingga tdk akan sekali-kali merasa enak untuk bersenang-senang sejenak ketika masih banyak rakyatnya yang belum sejahtera.

Mana nilai ITSAR kalian wahai para PEMIMPIN bangsa ini dan wahai masyarakat Indonesia yang sedang bersenang-senang menyambut tahun baru? Tidakkah engkau tahu bagaimana Rosulluloh SAW dan para sahabatnya mengajarkan kita tentang nilai ITSAR tentang Nilai Pengorbanan dengan lebih mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan pribadi dalam urusan duniawi. Seperti kisah thalhah bin ubaidillah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu disuruh oleh Rosulluloh agar menerima tamunya. Thalhah rela memberikan roti satu2nya pada saat itu kepada tamu dari Rasullulloh SAW. Sehingga sebelumnya Thalhah harus menidurkan anaknya terlebih dahulu agar tidak makan, serta rela menahan rasa lapar bersama istrinya agar roti tersebut bisa dihidangkan untuk tamu dari Rasulluloh SAW. Seperti juga kisah Abu Dzar al Ghifari yang menolak diberi jabatan oleh Khalifah Ustman bin Affan karena tidak ingin tergiur dengan kehidupan dunia. Dan Kisah salman al-farisi yang diangkat menjadi walikota al-madain, namun semua gajinya diberikan kepada orang2 yang membutuhkan, sehingga sang walikota tersebut disuruh memikul buah tin dan kurma oleh seorang saudagar gara-gara penampilannya yang cukup sederhana, sampai tidak kelihatan bahwa dia adalah seorang walikota. Dan Seperti sahabat Nabi SAW Ikramah bin abu jahal yang mempersilahkan pasukan perang lainnya untuk meminum air yang diberikan padahal Ikramah dalam keadaan kehausan saat menjelang kematiannya di perang melawan bangsa Romawi, dsb kisah-kisah sebaginya yang telah dicontohkan. Sungguh indah dan merindukan jika Ada pemimpin dan semua kalangan kaum Muslimin di seluruh penjuru dunia bersikap demikian.

Sahabat-sahabat muslim semuanya, Apakah kita tega dengan bersenang-senang menyambut tahun baru yang notebene tahun baru perayaan sesembahannya orang romawi, sedangkan masih banyak orang yang kesusahan didalam negeri ini sendiri maupun diluar Indonesia seperti halnya bangsa rohingya, suriah dan palestina, dan bangsa muslim lainnya yang sampai saat ini masih menderita dan tersiksa. Apakah kita tega meninggalkan mereka saudara seiiman kita dengan ikut bersenang-senang dan berfoya-foya……???????????????. WAHAI SAUDARAKU SEIMAN JANGAN SAMPAI KETIKA KITA DIAKHIRAT KELAK AKAN DIPERTANYAI MASALAH PERTANGGUNGJAWABAN KITA TERHADAP MEREKA YANG SEDANG KESUSAHAN. MUNGKIN AKAN TIMBUL PERTANYAAN SEPERTI INI “APAKAH YANG TELAH ENGKAU LAKUKAN UNTUK MEREKA YANG SEDANG MENGALAMI KESUSAHAN???? TIDAK ENGKAU PIKIRKAN DAN ENGKAU TINGGALKAN MEREKA DENGAN BERSENANG-SENANGKAH ???? Wallahualam bishowab.

Semoga kita bisa menyadari dan selalu diberikan hidayah oleh Alloh SWT akan hal-hal yang sebaiknya kita jalankan. Semoga Alloh SWT selalu membimbing kita dalam melangkah. Amin.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.